Wyniki próbnych sprawdzianów 2012/2013
Zamieszcone materiały to arkusze sprawdzianu wraz z kluczami odpowiedzi, wyniki w poszczególnych standardach, wyniki ogólne oraz prezentacje.
Wyniki są anonimowe, kolejności odpowiedzi nie odpowiadają kolejności uczniów w dzienniku. 
Prezentacja obejmuje wyniki wraz z podaniem nieprawidłowych odpowiedzi w przypadku zadań zamkniętych. Pozostawiłem równiez wnioski do dalszej pracy oraz przykłady rozwiazań zadań otwartych.
Jak z nich korzystać? Najlepiej analizować poszczególne zadania, szukając odpowiedzi w tekście. Zastanowić się, dlaczego w niektórych przypadkach została udzielona błędna odpowiedź (na przykład zadanie 19 sprawdzianu GWO i większość zadań z OPERON-u; znajdziemy je w prezentacjach). Szukać odpowiedzi podczas wspólnego analizowania wyników, eliminować błędne podpowiedzi w zadaniach zamkniętych.
Sprawdzian OKE 3.01.2013. - jak sami zobaczycie - okazał się niemiłą niespodzianką. Jednak brak pełnej analizy nie wynika ze słabych osiągnięć. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie dała nam zgody na publikowanie materiałów, w tym przypadku chronionych prawem autorskim. Zamieszczam jedynie wyniki w poszczególnych standardach, wyniki ogólne uczniów oraz wycinek prezentacji z tabelą porównawczą. Gdyby jednak ktoś zechciał zapoznać się ze swoim arkuszem, jest on do wglądu w sekretariacie szkoły. Również w sekretariacie można odebrać ogólne wyniki uczniów z wyszczególnionym umiejętnościami - indywidualne dla każdego ucznia. Część z tych matriałów rodzice otrzymali podczas wywiadówki w styczniu. 
I uwaga! Ostatnią próbę planujemy przeprowadzić 22 lutego (piątek) 2013 roku.

Próbny sprawdzian 25.09.2012.
Próbny sprawdzian GWO 21.11.2012.

 
Do góry