Skład Rady

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Urszula Cichocka - przewodnicząca Rady Rodziców

Renata Królak - skarbnik Rady Rodziców

Joanna Cieślińska - sekretarz Rady Rodziców

 

Oddział przedszkolny - wychowawczyni Mariola Kupczyńska

 

Izabela Czarnowska

Klasa I - wychowawczyni - Elżbieta Wątor

Izabela Düring

Karolina Machlowiec

Małgorzata Turowska

Klasa II - wychowawczyni Anna Sowińska

Agata Kwiatkowska

Anna Kujawa

Monika Tazbir

Klasa III - wychowawczyni Alicja Marciniak

Joanna Cieślińska

Roksana Zalewska

Renata Królak - skarbnik Rady Rodziców

Klasa IV - wychowawczyni Ewa Pawełczyk

Agata Buchholz

Marta Rak

Angelika Elas - Bińczyk

Klasa V - wychowawczyni Barbara Wawrzacz

Arletta Jegier

Barbara Osial

Joanna Wiśniewska

Klasa VI - wychowawca Marek Krzyżanowski

Hanna Mróz - Sokołowska

Dorota Woźna

Eliza Kryściak