Konto bankowe

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na niżej podane konto bankowe:

61 1610 1162 7103 8061 3000 0001