Pracownicy

Początki szkoły sęgają roku 1945, kiedy to pierwszą kierowniczką szkoły została Pani Teresa Gąsowska. Dawne wspomnienia zostały spisane w kronikach, które prezentujemy pod zakładką Archiwum - Kroniki.

Dzisiaj w naszej szkole pracują:

Agnieszka Ławrynowicz - dyrektor szkoły, język polski
Dorota Boroń-Jagodzińska - pedagog
Beata Małkowska - fizyka
Agnieszka Drobinska - edukacja wczesnoszkolna, chemia
Małgorzata Gulczyńska - historia, język niemiecki
Mariola Kupczyńska - oddział przedszkolny
Marek Krzyżanowski - język angielski
Wioleta Kuryło - język angielski
Alicja Marciniak - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie
Ewa Pawełczyk - przyroda, technika, informatyka, geografia
Agnieszka Ponińska - Puścian - opiekun świetlicy, plastyka
Halina Sekulska - religia
Anna Milewska - religia
Anna Sowińska - edukacja wczesnoszkolna
Barbara Wawrzacz - matematyka
Paulina Maciążek - matematyka
Marek Wawrzacz - język polski
 Elżbieta Wątor - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Mateusz Kaźmierczak - wychowanie fizyczne
Tomasz Szymański - język polski, biblioteka
Pracownicy obsługi i administracji:
Jolanta Łukasiewicz
Emilia Rogula
Zofia Sorbian
Katarzyna Szymanowska