Próbny sprawdzian 26.09.2013.

W dniu 26 września uczniowie VI klasy przystąpili do próbnego sprawdzianu. Wyniki diagnoz będziemy publikować na naszej stronie. Poniżej przedstawiamy wyniki ogólne wrześniowej próby, wyniki w standardach oraz analizę w formie prezentacji ukazującą stopień opanowania poszczególnych umiejętności w zestawieniu z rokiem ubiegłym. Możemy również zapoznać się z arkuszem sprawdzianu oraz standardami wymagań. Wszystkie zestawienia są anonimowe.

Wyniki ogólne.xls

Wyniki z podziałem na standardy.xls

Analiza.ppt

Arkusz sprawdzianu.pdf

Standardy wymagań.ppt